Pozadie
Pozadie

Sledujte nás

Sledujte nás

Vrátenie tovaru a reklamácia

V prípade, že sa vám zakúpený tovar nepáči alebo prišiel poškodený, nemusíte sa obávať, danú situáciu hravo vyriešime. Stačí ak budete postupovať podľa informácií uvedených na tejto stránke. Ak si nie ste niečím istí alebo potrebujete poradiť, stačí nám zavolať na 0902 083 084 alebo napísať mail na info@dizajnovezrkadla.sk.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru - zakúpeného v  eshope

Nie ste spokojní zo zakúpeným tovarom v našom eshope a chcete vrátiť celú objednávku alebo jej časť? Môžete tak urobiť v lehote 15 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Tovar neporušený a nepoškodený v originálnom obale vo forme poistenej zásielky doručíte na našu adresu:

BARON SK
Obrancov Mieru 1773
026 01 Dolný Kubín

Tovar zašlite spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. Zároveň zásielka musí obsahovať aj odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Zásielku neposielajte na dobierku. Takto zaslané zásielku nebudú našimi pracovníkmi prebraté.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať:

  • identifikáciu kupujúceho,
  • číslo a dátum objednávky,
  • presnú špecifikáciu tovaru,
  • spôsob akým si želáte vrátiť zaplatenú čiastku za tovar (číslo účtu a/alebo poštovú adresu).

Potom čo nám bude doručené odstúpenie od zmluvy aj nepoužitý tovar v originálnom pôvodnom obale nepoškodený a úplný, vrátime vám zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a tovaru bezhotovostným prevodom na vami určený bankový účet.

V prípade že bude vrátení tovar poškodený alebo neúplný (napr. odlomené z rámu, poškriabané zrkadlo, chýbajúce montážne súčiastky a pod.), bude vám vrátená zaplatená kúpna cena za tovar uvedená v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť znížená o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Táto čiastka bude vyplatená v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a tovaru bezhotovostným prevodom na vami určený bankový účet.

Pri platnom odstúpení od zmluvy vám bude vrátená kúpna cena za tovar bez ceny za náklady, ktoré sme vynaložili v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo logistickou spoločnosťou. Náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú predmetom bezdôvodného odstúpenia od zmluvy do 7 dní.

Odstúpenie od zmluvy – tlačivo

Vrátenie tovaru - vyrobeného na mieru (na zákazku)

Tovar ktorý je vyrobený na mieru (na zákazku) nie je možné vrátiť späť a od zmluvy odstúpiť. Ide o tovar:

  • zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo
  • tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo
  • tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Reklamácia tovaru

Záručná doba

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Dĺžku záručnej doby nájdete vyznačenú na faktúre alebo záručnom liste.

Podmienky záruky

Odporúčame vám skontrolovať stav zásielky ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (neporušenosť krabice a pod.). Poškodenú alebo neúplnú zásielku môžete odmietnuť prevziať. Zároveň nás upovedomte na info@dizajnovezrkadla.sk. Pokiaľ svojim podpisom potvrdíte kompletnosť a nepoškodenosť zásielky, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.

Záruka sa vzťahuje na:
  • závady materiálu,
  • závady funkčnosti,
  • závady vzknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii našimi pracovníkmi.
Spôsob reklamácie

Informujte nás telefonicky alebo mailom o reklamácii a zaslaní tovaru za účelom reklamácie. Reklamovaný tovar nám zašlite, najlepšie doporučenou zásielkou, zabalený tak aby sa nepoškodil na našu adresu:

BARON SK
Obrancov Mieru 1773
026 01 Dolný Kubín

Zásielku neposielajte na dobierku. Takto zaslané zásielky nebudú našimi pracovníkmi prebraté.

Doba reklamácie

Vašu reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Táto lehota nie je záväzná pre právnické osoby, ktoré si pri nákupe uplatňovali IČO. Na tento vzťah sa uplatňuje obchodný zákonník.

O ukončení a vybavení reklamácie vás upozorníme telefonicky, SMS alebo e-mailom a písomne. Tovar vám bude automaticky zaslaný späť. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že sms alebo mail nedostanete v zákonnej lehote, prosíme vás aby ste nás kontaktovali, nakoľko máte rovnaké práva ako keby bola reklamácia uznaná.

Reklamačný poriadok – plné znenie

Máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť s výberom zrkadla? Zavolajte nám, napíšte nám alebo nás navštívte v showroome.